تعداد يافت شده (۸۲) صفحه ۱ از ۷
آگاهانه خوردن (پایان بخشیدن به خوردن بدون فکر و لذت بردن از ارتباط متوازن)
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: سوزان آلبرز - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
اکنون کجایی؟
ناشر:دردانش بهمن
پدیدآور: - نویسنده: ماری هیگینز - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
از خدا بخواه او می‌دهد
ناشر:نشر البرز
پدیدآور: - نویسنده: استر هیکس - نویسنده: جری هیکس
قیمت:۳۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰۰
ابله(2جلدی)ناژ
ناشر:ناژ
پدیدآور: - نویسنده: فئودور داستایوسکی - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۳۴۸۱۶۰۰ قیمت سایت:۳۴۸۱۶۰۰
100 دیکتاتور تاریخ: شرح حال یکصد تن از شریرترین مستبدان جهان
ناشر:نشر البرز
پدیدآور: - نویسنده: نایجل کاتورن - مترجم: هوشنگ مهدوی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ابله
ناشر:ناژ
پدیدآور: - نویسنده: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۳۴۸۱۶۰۰ قیمت سایت:۳۴۸۱۶۰۰
ابله(مجموعه 2جلدی)ناژ
ناشر:ناژ
پدیدآور: - نویسنده: فئودور داستایوسکی - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۳۴۱۱۲۰۰ قیمت سایت:۳۴۱۱۲۰۰
28 متفکر تجاری که دنیا را تغییر دادند
ناشر:نشر دایره
پدیدآور: - نویسنده: رایمر ریگبی - مترجم: بابک کریمی
قیمت:۱۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰۰
آنچه زوج‌های زیرک می‌دانند: رموز ارتباط شادی‌بخش
ناشر:نشر دایره
پدیدآور: - نویسنده: اصغر اندرودی - نویسنده: پاتریشیا کوالت
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
اگر از نظر شما اشکالی ندارد جواب من نه است (چگونه زنان می توانند«نه»بگویند و...)
ناشر:دایره،گندمان
پدیدآور: - نویسنده: نانت گارترل - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
28 روز تا مطالعه بدون عینک (روشی جدید و طبیعی برای بهبود قدرت بینایی)
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: لیزته شل - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
10 اشتباه نابخشودنی در بازاریابی (نشانه‌ها و راه‌حل‌ها)
ناشر:دایره
پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ کاتلر - مترجم: اصغر اندرودی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰