تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
نگهداری و تعمیرات نت: اصول مکانیکی
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: R.Keith - نویسنده: Larry
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
سیستمهای اندازه‌گیری دقیق: کالیبراسیون، ابزارهای ورنیه، کمپراتورها، سنجه‌ها، CMM و ...
ناشر: طراح
پدیدآور: - نویسنده: تد - نویسنده: بهنام
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰