تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
عملیات حرارتی: مفاهیم و آزمایشگاه
ناشر: نشر طراح
پدیدآور: - نویسنده: خسرو مهدی‌پورعطایی - نویسنده: عبدالمجید فرهاد‌ناتو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
مدیریت محصول گندم آبی
ناشر:فراز اندیش ‌سبز
پدیدآور: - مترجم: سیدمحمد پیشدار‌فرادانه - مترجم: سیداحمد کلانتر‌احمدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰