توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

غربالگری هوشمند سرطان مزاتلیومای بدخیم با الگوریتمهای یادگیری ماشینی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۵۹-۷۳۰-۲

تعداد صفحات :۱۳۸

بروزرسانی:۰۸/۰۲/۹۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰۰ريال