توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

دارونامه کاربردی حیوانات کوچک

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۱۰-۵۳۳۶-۱

تعداد صفحات :۳۰۸

بروزرسانی:۱۳۹۹

قابل تهیه از مراکز پخش

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۰۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

محرک توسعه شهری: راهبردی برای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه شهری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت اقتصاد منابع طبیعی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
فناوری اطلاعات رایانه در مهندسی پزشکی
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
ظرفیت‌سازی رهبری دانشگاهی: راهنمایی برای بهترین اقدام
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قیمت:۷۰۰۰۰۰ ریال
Technical English for chemistry students
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال