توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

طرح تجاری یک صفحه ای ، فیض بخش ، د.شریف

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۰۸۰۶۳۲

تعداد صفحات :۱۳۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال ویرایش2،تابنده،د.شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
مکانیزم و دینامیک ماشینها،مابی،کاشفی،د.شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
اصول مدیریت ، کونتز ، چمران،شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مبانی دینامیک سازه ها،برگ،رحیم زاده،د.شریف
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
برنامه ریزی ریاضی کاربردی ، برادلی ، آشتیانی ، کاخکی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال