توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

بایسته‌های ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، علمی، تطبیقی و کاربردی منطبق با سرفصل ادله اثبات به پیوست اصول و قواعد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۴۴۴۲

تعداد صفحات :۲۵۰

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۲۰۰۰۰ريال

موضوعات