فراگرد معماری در دفاتر کوچک،یوسفی،فکرنو

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۹۸۵۰۴۵

تعداد صفحات :۱۳۶

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

روشها و فنون مشاوره(مصاحبه بالینی)شفیع آبادی،فکرنو
ناشر:فکرنو (رز)،تهران
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
معماری فرم،پیرداوری،فکرنو
ناشر:فکرنو (رز)،تهران
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال
درآمدی بر روش تحقیق در معماری،حیدری،و3،فکرنو
ناشر:فکرنو (رز)،تهران
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
تناسبات در معماری،تیموری،فکرنو
ناشر:فکرنو (رز)،تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
برداشتی از حکمت اسلامی درهنرومعماری اسلامی،نقره کار،فکرنو
ناشر:فکرنو (رز)،تهران
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال