توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

جامعه شناسی انقلاب ، مظلوم خراسانی ،جامعه شناسان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۲۳۰۴۱۶

تعداد صفحات :۲۰۰

بروزرسانی:۱۳۹۲

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اصول آمار مقدماتی در علوم رفتاری،مظفری،جامعه شناسان
ناشر:جامعه شناسان ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
جامعه شناسی علم ،توکل ، جامعه شناسان
ناشر:جامعه شناسان ، تهران
قیمت:۳۳۰۰۰۰ ریال
مقدمه ای برسیاستگذاری اجتماعی،بلیک مور،سعیدی،جامعه شناسان
ناشر:جامعه شناسان ، تهران
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
جامعه شناسی جنسیت،سفیری،جامعه شناسان
ناشر:جامعه شناسان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
نظریه های جامعه شناسی نظم،جامعه شناسان
ناشر:جامعه شناسان ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال