توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آموزش نرم افزارهای آنالیز فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت،صفایی،ترویج کشاورزی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۳۶۲۴۴۱

تعداد صفحات :۲۴۲

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۴۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۴۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب برتر زیست شناسی سلولی و ملکولی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کتاب برتر زیست شناسی بیوشیمی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای کامل انگلیسی تخصصی محیط زیست (ترجمه کتاب زبان جعفرنوری)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی پرورش سیب پاکوتاه
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال