توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

پلیمریزاسیون های کنترل شده زنده، نجفی ، امیرکبیر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۳۴۸۵۷

تعداد صفحات :۲۵۴

بروزرسانی:۱۳۹۱

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مکانیزم و تکنولوژی ماشینهای بافندگی،بهزادان،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۳۱۰۰۰۰ ریال
مبانی ریاضیات ، یمینی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت کیفی جامع در عمل ، سلیمی
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
خدمات فنی در معادن،مدنی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۳۸۰۰۰۰ ریال
سیستمهای ماشین الکتریکی سه فاز:شبیه سازی کامپیوتری،اسمیت،اورعی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال