توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

پلیمریزاسیون های کنترل شده زنده، نجفی ، امیرکبیر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۳۴۸۵۷

تعداد صفحات :۲۵۴

بروزرسانی:۱۳۹۱

موجود است(قابل تهیه از مراکز پخش کتاب)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پیش بینی عملکرد فرآیندهای جداسازی چندمرحله ای ، کاغذچی
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
انبار داری و ذخیره سازی،فراهانی،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
نانو انرژی:کاربرد فناوری نانو در تولید انرژی،وهاب زاده،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
کاربرد سرامیک ها در مهندسی پزشکی،مضطرزاده،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اصول طراحی پی در سد سازی ، فهیمی فر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
قیمت:۲۴۰۰۰۰ ریال