توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ریاضیات مهندسی،کریم ایواز،د.تبریز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۱۹۹۴۴۴

تعداد صفحات :۱۷۵

بروزرسانی:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

واژه نامه جامع زمین شناسی،عامری،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
جغرافیای‏ جمعیت‏ ، فرید،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فرهنگ کوچک فارسی - فرانسه امثال و تعبیرات ، یعقوبی
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
جستارهایی در فلسفه تطبیقی،امید،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اصول ماشینهای الکتریکی،چاپمن،فیض،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال