کار عمیق: رهنمودهایی برای بازیابی تمرکز در دنیای پرهیاهو

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۰۷۳۲۴

تعداد صفحات :۲۱۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اصول بیمه
ناشر:اقتصاد فردا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال