توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

ماده و آگاهی: درآمدی به فلسفه‌ی ذهن امروز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۵۹۴۹۱

تعداد صفحات :۲۵۶

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۴۹۵۰۰۰ ريال
۰ درصد
۴۹۵۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پایان یک مرد
ناشر:مرکز
قیمت:۴۸۵۰۰۰ ریال
رشد و شخصیت کودک
ناشر:مرکز
قیمت:۱۵۸۰۰۰۰ ریال
آمادگی برای مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت: اقدامات قبل، حین و بعد از آن
ناشر:مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
میشل فوکو
ناشر:مرکز
قیمت:۶۱۰۰۰۰ ریال
نگاهی به فلسفه: سبک کردن بار سنگین فلسفه
ناشر:مرکز
قیمت:۱۲۵۰۰۰۰ ریال