توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تبیین معانی نمادین عناصر معماری اسلامی عصر صفوی (آثار میدان نقش جهان (امام) اصفهان)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۰۹۶۵۹

تعداد صفحات :۴۷۶

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مرآت‌العارفین مسعود بک بخارایی نخشبی دهلوی چشتی (م 836 ه.ق)
ناشر:موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تاریخ فلسفه غرب: فلسفه علم، منطق و ریاضیات در قرن بیستم
ناشر:موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
قیمت:۲۵۶۰۰۰۰ ریال
معمای زمان و حدوث جهان
ناشر:موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال
فرهنگ‌نامه تاریخی مفاهیم فلسفه: الهیات
ناشر:موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تاریخ فلسفه غرب: فلسفه قرون وسطی
ناشر:حکمت
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال