توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مجموعه قوانین صبا مشتمل بر: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون امور حسبی، قوانین اوقاف، قانون ثبت احوال ...

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۲۷-۱-۷

تعداد صفحات :۱۶۰۰

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۷۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۷۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

قانون مدنی
ناشر:کلک صبا
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال