توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مجموعه قوانین صبا مشتمل بر: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون امور حسبی، قوانین اوقاف، قانون ثبت احوال ...

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۹۱۹۲۷-۱-۷

تعداد صفحات :۱۶۰۰

سال چاپ:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۸۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

قانون مدنی
ناشر:کلک صبا
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:کلک صبا
قیمت:۸۵۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:
قیمت:۸۷۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین صبا
ناشر:
قیمت:۸۷۰۰۰۰ ریال