توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

روایی و سنجش روایی ، جعفری ، لوگوس

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۹۶۳۳۱۷

تعداد صفحات :۲۳۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تاریخ به روایت فلسفه ، محمدپور ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
قیمت:۷۰۰۰۰۰ ریال
نگارش دانشگاهی پاراگراف نویسی ، سلطانی ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
قیمت:۲۹۵۰۰۰ ریال
رویاپردازی های گردشگری تنها ، روسو ، حسنی ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
فهم صنایع رسانه ای ، شاه قاسمی ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
قیمت:۳۶۰۰۰۰ ریال
ضد روش ، محمدپور ، لوگوس
ناشر:انتشارات لوگوس
قیمت:۷۰۰۰۰۰ ریال