توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

روی Zn ، مرادی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۴۴۷۸۱۱

تعداد صفحات :۶۴۹

بروزرسانی:۰

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها ، شایانفر ، د.علم و صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
تحلیل سری های زمانی مالی ، فرنوش ، د.علم وصنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال
آمار احتمال مهندسی ،فروتن ، د.علم و صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
قیمت:۲۳۰۰۰۰ ریال
مقدمه ای اجمالی بر معماری منظر،تامسون،خاک زند،د.علم صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای تهیه محلولهای استاندارد،صافی،میلانی حسینی،د.علم صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال