توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مبانی پژوهش در ّآب و هواشناسی حسین عساکره

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۸۸۵۸۹۷

تعداد صفحات :۶۶۰

سال چاپ:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات