توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای مصور درختان و درختچه های باغ گیاهشناسی ارم شیراز،خسروی،د.شیراز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۲۴۵۸۲

تعداد صفحات :۱۵۶

بروزرسانی:۰

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پژوهش‌های دوره هخامنشی و فراهخامنشی منطقه غرب و شمال غرب فارس (ممسنی)
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
روش‌های آماری چند متغیره کاربردی (با نرم‌افزارهای R و SPSS)
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
زمین شناسی فیزیکی،کافمن،فریدمر،د.شیراز
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
طرح های آماری در علوم کشاورزی،بصیری،د.شیراز
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال