اصول بیهوشی دامپزشکی ، وصال ، د.شیراز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۶۲۲۶۸۷

تعداد صفحات :۴۱۶

بروزرسانی:۱۳۹۴

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پژوهش‌های دوره هخامنشی و فراهخامنشی منطقه غرب و شمال غرب فارس (ممسنی)
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۵۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
روش‌های آماری چند متغیره کاربردی (با نرم‌افزارهای R و SPSS)
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
زمین شناسی فیزیکی،کافمن،فریدمر،د.شیراز
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
طرح های آماری در علوم کشاورزی،بصیری،د.شیراز
ناشر:دانشگاه شیراز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال