توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

بر بلندای سخن(برگزیده متون ادب فارسی)،باباصفری،علوم پزشکی اصفهان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۲۴۳۱۸۸

تعداد صفحات :۳۴۲

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

فیزیولوژی پزشکی(ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)،خزاعی،علوم پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
بهداشت و ایمنی فضاهای سبز ، یوسفی ، پزشکی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مدیریت بهداشت و ایمنی بوستان های شهری ، یوسفی
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
چه کسی از سلامت روانی برخوردار است؟،غفور موسوی،مانی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
آموزش روشهای علمی ماساژ درمانی،نهاوندی نژاد،مانی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال