توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

از سعدی تا آراگون (تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه )حدیدی ، مرکزنشر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۰۷۱۹۵

تعداد صفحات :۵۸۱

بروزرسانی:۰

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

موتورهای احتراق داخلی ج1،تیلر،پیروزپناه،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن،لین&لین،رسولیان،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۵۲۰۰۰۰ ریال
واژه نامه علوم زمین،هیئت مولفان،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
عملیات واحد مهندسی شیمی ج2،مک کیب،حمیدی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۹۰۰۰۰ ریال