توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کاردانی به کارشناسی تکنولوژِی و طراحی دوخت ، فارسانی ، کارآفرینان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۲۸۴۷۲۱

تعداد صفحات :۲۴۸

سال چاپ:۱۳۹۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۸۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۸۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کنکور کاردانی پیوسته نقشه برداری ، طلوعی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
جامع ترین کتاب کنکور کاردانی پیوسته گرافیک ، مشتاق
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کنکور کاردانی به کارشناسی معماری ، عبدالحسینی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
سوالات طلایی کنکور کاردانی پیوسته ساختمان ، فرج پور،کارآفرینان
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کنکور کاردانی صنایع غذایی ، نوروزانی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال