توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

مبانی نظریه ی تابعی چگالی ، صالحی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۳۷۶۹۷۶

تعداد صفحات :۲۶۶

سال چاپ:۱۳۸۷

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مفاهیم ژن درمانی ، گله داری
ناشر:کردگار ، اهواز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
شاخص های خشکسالی (هواشناسی-هیدرولوژیکی) ، آذرنگ
ناشر:کردگار ، اهواز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب رودخانه ها راهنمای کاربران مدل ریاضی ، آذرنگ
ناشر:کردگار ، اهواز
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اصول تشخیص بیماری های آندوکرین در دامپزشکی،مصلی نژاد،کردگار
ناشر:کردگار ، اهواز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال