توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

آشنایی با روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) و کاربردهای آن،امانی فرد،د.گیلان

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۵۳۰۱۱۱

تعداد صفحات :۲۱۶

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی،رحمانی نیا،د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
میوه های دانه ریز ، شهرستانی، د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تقارن در شیمی ، طباطبائیان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
استخراج آبهای زیرزمینی ، ریویر،محمدی فتیده
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ارتعاشات مکانیکی ج 2 ، رائو ، درویزه، د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال