طرح فیزیک هاروارد واحد 3 پیروزی مکانیک ، واتسون ، شریف زاده

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۱۸۱۲۷۸۷

تعداد صفحات :۱۷۶

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

ریاضیات گسسته و ترکیباتی ج2،گریمالدی،شمس،فاطمی
ناشر:فاطمی ، تهران
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال
ریاضیات گسسته و ترکیباتی ج4،گریمالدی،شمس،فاطمی
ناشر:فاطمی ، تهران
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
توابع مختلط،حصارکی،فاطمی
ناشر:فاطمی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت1 جلد2،استوارت،حمیدی،و6،فاطمی
ناشر:فاطمی ، تهران
قیمت:۸۳۰۰۰۰ ریال
آمار و احتمال مهندسی،مشکانی،و2،فاطمی
ناشر:فاطمی ، تهران
قیمت:۳۵۰۰۰۰ ریال