توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

شیوه های تمرینی در فوتسال ، رعدی، حتمی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۷۵۱۱۶۱

تعداد صفحات :۱۵۲

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مفاهیم بنیادی مکانیک ورزش،سرشین،محمدی،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
قیمت:۲۴۹۰۰۰ ریال
اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار SPSS،همتی نژاد،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
قیمت:۲۲۵۰۰۰ ریال
فیزیولوژی انسانی،علیجانی،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
قیمت:۳۹۹۰۰۰ ریال
زیست شناسی در تربیت بدنی،شبانی،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
قیمت:۲۴۹۰۰۰ ریال
راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی،آدامز،رحمانی نیا،حتمی
ناشر:حتمی ، تهران
قیمت:۵۴۹۰۰۰ ریال