توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اصول بازرسی گوشت در کشورهای در حال توسعه،بابان،نیکخواه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۳۷۸۳۶۷۷

تعداد صفحات :۲۹۰

سال چاپ:۱۳۸۳

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

سیمای بالینی و آزمایشگاهی بروسلوز در انسان ، یانگ ، ذوقی
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فارماکولوژی بالینی دامپزشکی ج 1 : کلیات ، باراکری ، فاطمی
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فارماکولوژی بالینی دامپزشکی ج 4 : دامهای کوچک ، باراگری ، فاطمی
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بیماری های پوستی اسب ، طلوعی
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فارماکولوژی بالینی دامپزشکی ج 2 : نشخوارکنندگان ، باراگری ، فاطمی
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال