توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته ج 1 ، سلاجقه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۳۳۶۹۲۲۶

تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۱۳۸۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

خاکشناسی برای زمین شناسان،عباس نژاد،د.باهنر کرمان
ناشر:دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مبانی دیرینه شناسی ج 2 (میکروفسیل ها) ، وزیری، مرکزنشر
ناشر:دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دگرگونیهای آوایی واژگان درزبان فارسی جلد3،د.باهنر
ناشر:دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دگر گونیهای آوایی واژگان درزبان فارسی4،د.شهیدباهنر،مرکزنشر
ناشر:دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دگرگونیهای آوایی واژگان درزبان فارسی جلد2،د.باهنر
ناشر:دانشگاه شهید باهنر ، کرمان
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال