اصول بهداشت در مراکز تهیه ، نگهداری و توزیع مواد غذایی ، فضل آرا

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۵۲۱۷۹۸۴

تعداد صفحات :۲۱۶

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

جمع آوری آب باران، طهماسبی،جهادکشاورزی
ناشر:علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
شیمی آلی ، بیگدلی ، علمی کاربردی جهاد کشاورزی
ناشر:علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعیِ ، سندگل،علمی کاربردی
ناشر:علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک،مشکوه،جهادکشاورزی
ناشر:علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت منابع طبیعی،لقمانپور،علمی کاربردی کشاورزی
ناشر:علمی کاربردی جهاد کشاورزی، تهران
قیمت:۱۵۵۰۰۰ ریال