تاریخ نقد هنر، ونتوری، مدنی،فضا

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۶۴۰۸۰۰۸

تعداد صفحات :۴۰۵

بروزرسانی:۱۳۸۴

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب، فلامکی،فضا
ناشر:فضا ، تهران
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
زیستگاه اشتراکی آرمانی در برنامه ریزی شهری، راینر، فلامکی
ناشر:فضا ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
کتاب شناسی هنر، احمدزاده
ناشر:فضا ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
حریم گذاری بر ثروت های فرهنگی ایران،فلامکی،فضا
ناشر:فضا ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
پیوند موسیقی و شعر، ملاح،فضا تهران
ناشر:فضا ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال