مبانی و اصول نظریه صف،فاطمی قمی،د.امام حسین

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۲۰۹۰۴۷

تعداد صفحات :۶۹۴

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

طراحی کارخانه و تحلیل مباحث اقتصادی و4،سمنانی،امام حسین
ناشر:دانشگاه امام حسین ، تهران*
قیمت:۴۰۰۰۰۰ ریال
رمزنگاری با کلید عمومی ، باقری
ناشر:دانشگاه امام حسین ، تهران*
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اصول طراحی سیستمهای عامل ، کریمی
ناشر:دانشگاه امام حسین ، تهران*
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
دینامیک،ویرایش دوم،محجوب مقدس،د.امام حسین
ناشر:دانشگاه امام حسین ، تهران*
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
ریاضیات پایه ، گردشی
ناشر:دانشگاه امام حسین ، تهران*
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال