تکنولوژی نوین تولید انواع سس ، مقصودی،مرزدانش

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۰۶۰۴۸۰۴

تعداد صفحات :۳۹۵

بروزرسانی:۱۳۸۴

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

پرورش میگو : طراحی ، راه اندازه و مدیریت استخر ، چائو ، نعمتی
ناشر:مرزدانش ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تکنولوژی آسیابانی از گندم تا آرد،اکبرنیا،مرزدانش
ناشر:مرزدانش ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اصول تغذیه پنبه ، ضیائیان
ناشر:مرزدانش ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اجرای سیستم HACCP در صنایع گوشت و فرآورده های گوشتی،حسینی قابوس،مرزدانش
ناشر:مرزدانش ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
پرسشها و پاسخ های تشریحی آزمونهای کارشناسی ارشد و PH.D تغذیه ، فقیه
ناشر:مرزدانش ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال