اصول فیزیک ج2،اوهانیان،معلمی،مرکزنشر

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۱۱۱۵۶۲۷

تعداد صفحات :۱۰۷۰

بروزرسانی:۱۳۸۳

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

موتورهای احتراق داخلی ج1،تیلر،پیروزپناه،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن،لین&لین،رسولیان،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۱۰۰۰۰ ریال
مبانی شیمی تجزیه ج1،اسکوگ،سلاجقه،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۵۲۰۰۰۰ ریال
واژه نامه علوم زمین،هیئت مولفان،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
عملیات واحد مهندسی شیمی ج2،مک کیب،حمیدی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۹۰۰۰۰ ریال