حقوق بین الملل خصوصی جلد اول ، تابعیت ، اقامتگاه ، وضع بیگانگان ، ارفع نیا

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۲۴۱۱۰۰۶

تعداد صفحات :۳۱۶

بروزرسانی:۱۳۸۹

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۵۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۵۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

حقوق بین الملل خصوصی جلد2 ، تعارض قوانین و تعارض دادگاهها ، ارفع نیا
ناشر:بهتاب ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مجموعه کامل قوانین موجر و مستاجر ، ارفع نیا
ناشر:بهتاب ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
حقوق بین الملل خصوصی جلد 2 تعارض قوانین ، ارفع نیا
ناشر:بهتاب ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
اختلاف در صلاحیت محاکم و نحوه حل آن ، ارفع نیا،بهتاب
ناشر:بهتاب ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی جدید ، ارفع نیا
ناشر:بهتاب ، تهران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال