توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

راهنمای عملی و کاربردی گیلاس: کاشت، داشت و برداشت

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۸۹۸-۵۲-۱

تعداد صفحات :۳۴۴

سال چاپ:۱۳۸۹

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۳۷۵۰۰ ريال
۵ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کتاب برتر زیست شناسی سلولی و ملکولی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کتاب برتر زیست شناسی بیوشیمی(آزاد-سراسری-وزارت علوم)
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای کامل انگلیسی تخصصی محیط زیست (ترجمه کتاب زبان جعفرنوری)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
قیمت:۳۰۰۰۰۰ ریال
مدیریت انتخاب و کاشت ارقام پسته
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای کاربردی پرورش سیب پاکوتاه
ناشر:آموزش و ترویج کشاورزی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ ریال