اصول و مبانی مدیریت بحران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۵۱۹-۱۰-۳

تعداد صفحات :۲۶۴

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
اصول و مبانی مدیریت بحران
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
سوانح صنعتی و کارگاهی
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
قیمت:۷۰۰۰۰ ریال