توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

زیست شناسی پروکاریوت ها (باکتری ها و آرکی باکتری ها) ، مبارکه

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۵۰۱۹X۵

تعداد صفحات :۴۱۸

بروزرسانی:۱۳۹۹

موجود است (قابل تهیه از مراکز پخش)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

بیولوژی خاک ، وود ، نوربخش،غزل اصفهانی
ناشر:غزل ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای فیزیک کوانتومی ، جلد1 (استفان گاسیوروویچ) ، قاسمی
ناشر:غزل ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای مسائل حرارت ، ترمودینامک و مکانیک آماری ، صادقی
ناشر:غزل ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
سرپرستی اثر بخش در سازمانهای صنعتی خدماتی و اداری ، آقاداود
ناشر:غزل ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کاربرد MaxplusII و AHDL در FPGA ، شیرازی
ناشر:غزل ، اصفهان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال