زبان تخصصی برای مهندسی مکانیک،کیانی فر،د.فردوسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۷۸۲۲۰۱۵

تعداد صفحات :۲۸۶

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۷۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۷۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دنیای بیکران اقتصاد،محیط زیست و توسعه پایدار،کوچکی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
ساخت آوایی زبان ، مشکوة الدینی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها ، کرایه چیان،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۵۵۰۰۰ ریال
سیر زبانشناسی،مشکوه الدینی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
زه کشی اراضی،کرافت،علیزاده،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال