توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

(0069) اسلام و حقوق بین‌ الملل عمومی (جلد اول)

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۲۰۲۶۳۷

تعداد صفحات :۴۸۸

بروزرسانی:۱۳۹۷

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

(0027) تصمیم‌گیری و تعیین خط‌ مشی دولتی (ویراست 3: با اضافات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
(0104) پدیدارشناسی چیست؟
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
(0124) قواعد فقه ، بخش مدنی (2) (با اصلاحات)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۳۱۰۰۰۰ ریال
(0129) اللغة العربیه الحدیثه
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۲۹۰۰۰۰ ریال
(0161) فنون و صناعات ادبی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
قیمت:۱۶۰۰۰۰ ریال