توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلولی،جنگل

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۸۱۳۴۰۰

تعداد صفحات :۱۶۸

بروزرسانی:۱۳۹۴

موجود است(قابل تهیه از مراکز پخش کتاب)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

قصاص عضو و دیه اعضا ، بازگیر
ناشر:جنگل ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
سوالات تالیفی ازراهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان(راهنمامبحث13)،رضایی
ناشر:جنگل ، تهران
قیمت:۱۹۰۰۰۰ ریال
حقوق کیفری بین المللی، باقری
ناشر:جنگل ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
اصول و مبانی بیماری شناسی گیاهی ، نصراصفهانی
ناشر:جنگل ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
Oxford Advanced Learner Dictionary
ناشر:جنگل ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال