توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

فراتحلیل:مبانی و کاربردها همراه با کاربرد نرم افزار CMA.2،نوغانی دخت بهمنی،د.فردوسی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۶۳۴۲۵

تعداد صفحات :۱۶۰

سال چاپ:۱۳۹۶

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

دنیای بیکران اقتصاد،محیط زیست و توسعه پایدار،کوچکی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ساخت آوایی زبان ، مشکوة الدینی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها ، کرایه چیان،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۵۵۰۰۰ ریال
سیر زبانشناسی،مشکوه الدینی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال
زه کشی اراضی،کرافت،علیزاده،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال