توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

چرا اطلاعات رشد می یابد؟تکامل نظم،از اتم ها تا اقتصادها،هیدالگو،شاهمرادی،تحقیقات سیاسی کشور

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۰۴۱۷۶۷

تعداد صفحات :۲۳۶

بروزرسانی:۱۳۹۸

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۳۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۳۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مبانی اندازه گیری هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر ملاحضات و نکات اندازه گیری در کشورهای در حال توسعه،علیزاده،تحقیقات سیاسی
ناشر:تحقیقات‏سیاست‏علمی‏کشور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
موسسات پژوهشی کشور(بخش دولتی)،مهرابی،تحقیقات سیاسی
ناشر:تحقیقات‏سیاست‏علمی‏کشور
قیمت:۶۰۰۰۰۰ ریال
مبانی آینده پژوهی و روش های آن،خزایی،تحقیقات سیاست
ناشر:تحقیقات‏سیاست‏علمی‏کشور
قیمت:۴۶۰۰۰۰ ریال
مدیریت نوآوری و توسعه محصول جدید،ترات،امامی،و5،تحقیقات سیاسی کشور
ناشر:تحقیقات‏سیاست‏علمی‏کشور
قیمت:۳۴۰۰۰۰ ریال
آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده پژوهی در جهان،پایا،تحقیقات سیاسی
ناشر:تحقیقات‏سیاست‏علمی‏کشور
قیمت:۳۶۰۰۰۰ ریال