توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

زبان تخصصی معدن Jargon for miners،فرهنگ سرشکی،د.شاهرود

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۵۳۳۵۲

تعداد صفحات :۱۴۰

سال چاپ:۱۳۹۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

تاملی در سلوک استادی و دانشجویی ، ایران منش
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
قیمت:۹۰۰۰۰۰ ریال
میکوریزا در کشاورزی پایدار، فالوی، غلامی
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
ریاضیات پیش دانشگاهی،ویرایش4،فروهنده،د.شاهرود
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
شبکه های کامپیوتری، زاهدی
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
راهنمای تدریس تربیت بدنی در مدارس، اندام،د.شاهرود
ناشر:دانشگاه‏ صنعتی ، شاهرود
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال