توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره،نقی پور،د.شهرکرد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۶۶۵۷۴۲

تعداد صفحات :۳۲۷

بروزرسانی:۱۳۹۲

موجود است(قابل تهیه از مراکز پخش کتاب)

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۰۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۰۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

مجموعه از مدل ها وراهبردهای برای آموزش زبان انگلیسی به غیرانگلیسی زبانان،روحانی،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
پیام رسانی هورمون های گیاهی،گرگوری،شبانی،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
مبانی کشاورزی پایدار،فلاح،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
راهنمای عملی تشخیص،پیشگیری و کنترل بیماری نیوکاسل زمانی مقدم،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
اصول اصلاح نباتات،خدامباشی،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
قیمت:۱۳۰۰۰۰ ریال