توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

چوب ج1:شیمی،فراساختار،فنجل،شمسیان،س.جهادتهران

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۲۵۲۶۶

تعداد صفحات :۴۴۸

بروزرسانی:۱۳۹۲

قابل تهیه از مراکز پخش

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

کشت گیاهان بیرون از خاک(کشت هیدروپونیک)،مورارد،روستایی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
1000 پرسش چهارگزینه ای در آفات،کاری
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
ایمنی شناسی مروری فراگیر ، شیمی
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
فرابندهای تصادفی کاربردی،ماریولفیری،کردنوری،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۵۰۰۰۰ ریال
راهنمای تغذیه و مدیریت گاوهای شیری،هاتجنز،خادم،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال