آشنایی با آنالیز تابعی،آبکار،د.امام خمینی

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۲۴۲۵۸

تعداد صفحات :۲۴۵

بروزرسانی:۱۳۹۶

موجود نیست

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۲۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۲۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

فرهنگ لغات و تعبیرات مثنویهای سنایی،صفاری،د.امام خمینی
ناشر:دانشگاه امام خمینی ، قزوین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
جبر خطی (اولین درس)،جین،باتاچاریا،ابراهیمی،د.امام خمینی
ناشر:دانشگاه امام خمینی ، قزوین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
بلورها وکانی‏ ها،حسینی‏،امام خمینی قزوین
ناشر:دانشگاه امام خمینی ، قزوین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
طراحی معادن روباز ، رایت ، مدنی،د.امام خمینی
ناشر:دانشگاه امام خمینی ، قزوین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال
کانه آرایی ج1،رحمانی،د.امام خمینی
ناشر:دانشگاه امام خمینی ، قزوین
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال