توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کالبدشناسی پایه دامپزشکی،ابراهیمی،ستوده تبریز

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۰۰۳۷۵۸

تعداد صفحات :۳۴۴

سال چاپ:۱۳۹۴

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۱۸۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۱۸۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

اطلاعات دارویی دامپزشکی ،آلن ، افست
ناشر:ستوده ، تبریز
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
فن آوری های تولید انرژی برق ، بریز ، سخائی
ناشر:ستوده ، تبریز
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
اطلاعات دارویی دامپزشکی ،آلن ، افست
ناشر:ستوده ، تبریز
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
فن آوری های تولید انرژی برق ، بریز ، سخائی
ناشر:ستوده ، تبریز
قیمت:۱۰۰۰۰۰ ریال
دنانیر:سیردینار در تاریخ پولی ایران،وثیق،ستوده تبریز،پازینه
ناشر:ستوده ، تبریز
قیمت:۱۲۵۰۰۰ ریال