توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک،حافظ نیا،پاپلی مشهد

پدیدآوران: ناشر: دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۹۵۷۹۲۶۵۹

تعداد صفحات :۴۰۰

بروزرسانی:۱۳۹۳

موجود است

قیمت سایت
تخفیف
قیمت

۲۵۰۰۰۰ ريال
۰ درصد
۲۵۰۰۰۰ريال

موضوعات

پربازدیدترین کتابها این انتشارات

نقشه ی جدید جهان:اولیویه دولفوس،سهامی،پاپلی
ناشر:پاپلی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تحولات پنج دهه اندیشه و جستار در جغرافیای سیاسی،میرحیدر،پاپلی
ناشر:پاپلی ، مشهد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال
نگاهی به دیپلماسی آب ایران : هیدروژئوپلیتیک ، پاپلی یزدی
ناشر:پاپلی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
فیزیک ذرات بنیادی (نظری و تجربی) ، رحیمی، پاپلی
ناشر:پاپلی ، مشهد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ ریال
تغییر اقلیم:علل،اثرات و راه حل ها،خزانه داری،پاپلی
ناشر:پاپلی ، مشهد
قیمت:۱۵۰۰۰۰ ریال